Cassolers del G.E. Cassola

Ús que fem de les cookies.

L'article 22 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ens obliga a informar-te de les cookies utilitzades en este lloc web.

Este lloc solament utilitza cookies pròpies per a gestionar les sessions d'usuari. Permeten mantenir el "estat" d'un usuari i seguir la seua activitat mentre navegue el nostre lloc. Aquesta cookie es diu PHPSESSID. Per tant, aquest lloc no utilitza cap cookie pròpia de seguiment.

També crea una cookie que es diu CSRF_Token_Name com a protecció contra atacs CSRF (acrònim de Cross-site request forgery) que és un mètode pel qual un usuari malintencionat intenta fer que altres usuaris, sense saber-ho, envien dades que no volen enviar.

Pots administrar les cookies en el navegador per a bloquejar-les o esborrar-les.

No obstant açò, sí que utilitzem els següents serveis que empren cookies de tercers: Google Maps.

Per a obtenir més detalls, consulta la informació que han publicat els responsables d'estes cookies:

Perquè s'utilitzen les cookies:
Les cookies s'utilitzen per a millorar l'experiència de l'usuari. Hi ha alguns serveis al voltant d'Internet que a voltes guarden informació en el dispositiu, que contenen petits arxius anomenats cookies. Aquests no haurien d'usar-se per a identificar-te personalment, solament per a millorar l'experiència. Hi ha dos tipus de cookies que es poden trobar en este lloc web: Cookies pròpies: controlades per la pàgina que es visita i que proveeixen informació sobre la utilització de este lloc web. Cookies de tercers: solen ser plugins de tercers per a millorar l'experiència.

Uso que hacemos de las cookies.

El artículo 22 de la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, nos obliga a informarte de las cookies utilizadas en este sitio web.

Este sitio solamente utiliza cookies propias para gestionar las sesiones de usuario. Permiten mantener el "estado" de un usuario y seguir su actividad mientras navegue nuestro sitio. Esta cookie se llama PHPSESSID. Por lo tanto, este sitio no utiliza ninguna cookie propia de seguimiento.

Tambien crea una cookie llamada CSRF_Token_Name como protección contra ataques CSRF (acrónimo de Cross-site request forgery) que es un método por el cual un usuario malintencionado intenta hacer que otros usuarios, sin saberlo, envíen datos que no quieren enviar.

Puedes administrar las cookies en el navegador para bloquearlas o borrarlas.

No obstante, sí que utilizamos los siguientes servicios que emplean cookies de terceros: Google Maps.

Para obtener más detalles, consulta la información que han publicado los responsables de esas cookies:

Para que se usan las cookies:
Las cookies se utilizan para mejorar la experiencia del usuario. Hay algunos servicios alrededor de Internet que a veces guardan información en el dispositivo, que contienen pequeños archivos llamados cookies. Estos no deberían usarse para identificarte personalmente, solamente para mejorar la experiencia. Hay dos tipos de cookies que se pueden encontrar en este sitio web: Cookies propias: controladas por la página que se visita y que proveen información sobre la utilización del sitio web. Cookies de terceros: suelen ser plugins de terceros para mejorar la experiencia.