Cookies del G.E. Cassola

Ús que fem de les cookies

Que es una cookie

Una cookie és un petit arxiu de text, que la nostra Web emmagatzema en el teu dispositiu, amb informació sobre el seu comportament en aquesta web, i amb la finalitat de facilitar el funcionament d'internet, facilitar la navegació i usabilitat de la nostra web, permetre l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament sense haver de registrarse en cada visita, mesurar audiències i paràmetres de trànsit, o controlar el nombre d'entrades en la web. Tingues en compte que les cookies no poden danyar el teu equip i que a canvi el que estiguin activades ens ajuden a identificar i resoldre els errors.

Quines cookies utlilitzem

Este lloc solament utilitza cookies pròpies per a gestionar les sessions d'usuari. Permeten mantenir el "estat" d'un usuari i seguir la seua activitat mentre navegue el nostre lloc. Aquesta cookie es diu PHPSESSID. Per tant, aquest lloc no utilitza cap cookie pròpia de seguiment.

També crea una cookie que es diu CSRF_Token_Name com a protecció contra atacs CSRF (acrònim de Cross-site request forgery) que és un mètode pel qual un usuari malintencionat intenta fer que altres usuaris, sense saber-ho, envien dades que no volen enviar.

Pots administrar les cookies en el navegador per a bloquejar-les o esborrar-les.

Pots trobar informació sobre com gestionar les seves preferències sobre cookies en els navegadors més habituals a través dels enllaços següents:

Perquè s'utilitzen les cookies:

Les cookies s'utilitzen per a millorar l'experiència de l'usuari. Hi ha alguns serveis al voltant d'Internet que a voltes guarden informació en el dispositiu, que contenen petits arxius anomenats cookies. Aquests no haurien d'usar-se per a identificar-te personalment, solament per a millorar l'experiència. Hi ha dos tipus de cookies que es poden trobar en este lloc web: Cookies pròpies: controlades per la pàgina que es visita i que proveeixen informació sobre la utilització de este lloc web. Cookies de tercers: solen ser plugins de tercers per a millorar l'experiència.


Uso que hacemos de las cookies.

Una cookie es un pequeño archivo de texto, que nuestra Web almacena en tu dispositivo, con información sobre su comportamiento en esta web, y con el fin de facilitar el funcionamiento de internet, facilitar la navegación y usabilidad de nuestra web, permitir el acceso a los usuarios que se hayan registrado previamente sin tener que registrarse en cada visita, mesurar audiencias y parámetros de tráfico, o controlar el número de entradas en la web. Ten en cuenta que las cookies no pueden dañar tu equipo y que a cambio el que estén activadas nos ayudan a identificar y resolver los errores.

Qué cookies utilizamos

Este sitio solamente utiliza cookies propias para gestionar las sesiones de usuario. Permiten mantener el "estado" de un usuario y seguir su actividad mientras navegue nuestro sitio. Esta cookie se llama PHPSESSID. Por lo tanto, este sitio no utiliza ninguna cookie propia de seguimiento.

Tambien crea una cookie llamada CSRF_Token_Name como protección contra ataques CSRF (acrónimo de Cross-site request forgery) que es un método por el cual un usuario malintencionado intenta hacer que otros usuarios, sin saberlo, envíen datos que no quieren enviar.

Puedes administrar las cookies en el navegador para bloquearlas o borrarlas.

Puedes encontrar información sobre cómo gestionar sus preferencias sobre cookies en los navegadores más habituales a través de los enlaces siguientes:

Para que se usan las cookies:

Las cookies se utilizan para mejorar la experiencia del usuario. Hay algunos servicios alrededor de Internet que a veces guardan información en el dispositivo, que contienen pequeños archivos llamados cookies. Estos no deberían usarse para identificarte personalmente, solamente para mejorar la experiencia. Hay dos tipos de cookies que se pueden encontrar en este sitio web: Cookies propias: controladas por la página que se visita y que proveen información sobre la utilización del sitio web. Cookies de terceros: suelen ser plugins de terceros para mejorar la experiencia.